Over Ons

Dit is Memsaada

In 2009  werd de basis gelegd voor de werking van Memsaada. Enkele mensen namen deel aan een Congo-expeditie: “een inleefreis voor mensen waarvan sommigen met een Congolese voorgeschiedenis en anderen als toerist die de harde confrontatie aangingen met de leefomstandigheden van de bevolking” .

Steden werden verkend, maar op het platteland bezochten we dorpen, scholen en hospitalen…


De groep kwam aan in een afgelegen vissersdorp aan de oevers van het grote Tshangalele stuwmeer, op enige afstand van de grote mijnsites van Katanga.


Naast ‘Hôpital Général de Référence’ staat op een bord dat hier tbc- en lepra voor het aanpalende melaatsendorp wordt behandeld. Gelukkig, zo dachten we, dat de zieken en gekwetsten van het dorp en de omgeving hier kunnen verzorgd worden. Maar “Hôpital” bleek een te grote naam te zijn voor een broussehospitaaltje met in de ziekenzalen een 60-tal verroeste, doorgezakte bedden met daarop versleten matrassen maar nog vaker wat karton voor de talrijke patiënten.


Op de kraamafdeling vooral jonge moedertjes, meisjes van 14 tot 16, nog te onvolgroeid om op een natuurlijke wijze te kunnen bevallen. Het zijn alleen de ‘moeilijke gevallen’, waarvoor de lokale toverdokters geen uitkomst bieden, die naar “l’Hôpital” komen. Op de andere afdelingen patiënten, besmet met cholera ,tbc en hiv/aids en veel mensen en kinderen met brandwonden veroorzaakt door open kookvuurtjes.


Op de trauma-afdeling ook enkele geamputeerden na treinongevallen, maar ook ten gevolge van slangen- en andere dierenbeten. Zo lag er een visser, die was gebeten door een nijlpaard.


Dokter Bienvenu leidt ons rond in zijn hospitaal. In het operatiekwartier een operatietafel uit 1923. Amputaties worden meestal uitgevoerd met weinig of geen verdoving. Eerdere Belgische bezoekers hadden beloofd naar een nieuwe operatietafel uit te kijken, maar dat was twee jaar geleden en daar had hij niets meer van gehoord.


Enkele mensen van de “Congo-expeditie 2009” staken bij hun terugkeer de hoofden bij elkaar. De vereniging Memsaada werd opgericht en zorgde in Kapolowe inmiddels voor vernieuwing van de ziekenzalen met nieuwe bedden, matrassen, lakens en zelfs nachttafels. Er werd een nieuwe operatiezaal gebouwd en door Memsaada ingericht. Dank zij de Vlaamse organisatie Osafi beschikt men nu over gezuiverd water.


Op deze wijze werd ervaring opgedaan in het werven en verzenden van medisch materiaal, maar omdat enkele Congolese partners de noden van andere hospitalen en organisaties onder de aandacht brachten, werd de werking verdergezet en werd in februari 2014 de vzw MEMSAADA opgericht.

Stay Connected

Memsaada vzw

Memsaada sponsor AALTERMemsaada sponsor WMHMemsaada sponsor OVLMemsaada sponsor LIONSMemsaada sponsor EEKLOMemsaada sponsor CM

Met de gewaardeerde steun en medewerking van:

Log in